Nahrávám…KONTAKT

MORAVIACHEM abrasives s.r.o.
Nebovidy 166
664 48  Nebovidy u Brna

IČ: 283 07 739
DIČ: CZ28307739

Tel: +420 545 213 504
Mobil: +420 602 609 448
Mobil: +420 776 151 644

Email:

ČSOB a. s.
CZK účet: 304433112/0300

IBAN:
CZ82 0300 0000 0003 0443 3112 SWIFT: CEKOCZPP


mapa


In-počasí


Pro čtení dokumentů
si stáhnětě Acrobat Reader


Get Acrobat ReaderAquaInhibitor Steel / AquaInhibitor Uni


Rozpustné inhibitory koroze

Kontaktně-vypařovací inhibitory koroze kovů jsou bílé až nažloutlé, sypké krystalické produkty vzájemných reakcí anorganických a organických látek s přísadou aditiv, dobře rozpustné ve vodě. Od běžných vypařovacích inhibitorů (VCI) se liší tím, že oba prostředky mají zvýšenou afinitu ke kovům, snížený výparný koeficient a zvýšenou rozpustnost. Oba výrobky se řadí do skupiny antikorozních prostředků s inhibičním účinkem pro krátkodobou i dlouhodobou ochranu v souladu s ČSN 03 8205.

Výhody:
Snadná aplikace, vysoká inhibiční účinnost, současný kontaktní i vypařovací účinek, dlouhodobost ochranného působení, snadné nebo žádné odstraňování po ukončení ochrany, biologická odbouratelnost, snadná likvidovatelnost - inhibitory bez obsahu těžkých kovů, sloučenin chromu, olova ap. Jsou rozpustné ve vodě, alkoholu a polárních rozpouštědlech.


AirInhibitor Steel / AirInhibitor Uni


Vypařovací inhibitory koroze

Vypařovací inhibitory koroze jsou bílé až nažloutlé krystalické produkty vzájemných reakcí anorganických a organických bází, kyselin a jiných látek, dobře rozpustné ve vodě a etanolu. Oba výrobky se řadí do skupiny antikorozních prostředků označovaných jako „čisté“, neboť ochrana je zabezpečována bez vytváření klasických silných povlaků ropných konzervačních olejů, vazelín nebo vosků. Charakteristickou vlastností těchto inhibitorů je jejich schopnost se nepřetržitě a dlouhodobě vypařovat do blízkého okolí chráněných výrobků a v případě vzniku kondenzované vlhkosti vytvářet v uzavřeném systému nekorosivní atmosféru. Svým složením je varianta Steel určena k ochraně kovových výrobků ze železných kovů a slitin těchto kovů, především k ochraně strojírenských výrobků z neušlechtilých i ušlechtilých ocelí. Inhibitoru lze použít např. k ochraně legovaných ocelí, slitin niklu, chrómu aj. Vypařovací inhibitor koroze varianty Uni má rozšířenou protikorozní účinnost nejen na ochranu železných kovů, ale i na ochranu výrobků z barevných kovů a jejich slitin, zejména mědi, mosazi, bronzu, slitin hliníku atp.

Obchodní podmínky, technické a bezpečnostní listy k uvedeným produktům Vám poskytneme na vyžádání.

MORAVIACHEM abrasives s.r.o. | © 2010-2023