Nahrávám…KONTAKT

MORAVIACHEM abrasives s.r.o.
Nebovidy 166
664 48  Nebovidy u Brna

IČ: 283 07 739
DIČ: CZ28307739

Tel: +420 545 213 504
Mobil: +420 602 609 448
Mobil: +420 776 151 644

Email:

ČSOB a. s.
CZK účet: 304433112/0300

IBAN:
CZ82 0300 0000 0003 0443 3112 SWIFT: CEKOCZPP


mapa


In-počasí


Pro čtení dokumentů
si stáhnětě Acrobat Reader


Get Acrobat ReaderChladící emulze


Kompakt V / W3 CF

• bez obsahu nitridu, chlóru a sekundárních aminů; dále neobsahuje žádné nebezpečné fenoly, respektive kresoly; mimo to neobsahuje také žádné baktericidy, které by obsahovaly či oddělovaly formaldehyd
• obsahuje anionaktivní emulgátory, neionogenní emulgátory, parafinický minerální olej s nízkým obsahem aromátů alkanolaminy kyseliny borité, podíl olejů 25%
• transparentní chladící a mazací prostředek pro univerzální obrábění na bázi minerálních olejů, všechny další přísady jsou na syntetické bázi vyrobené z původních rostlinných produktů
• vyznačuje se dobrým proplachem a schopností unášet prach a špony. Je nezávislý na tvrdosti vody, velmi stabilní proti tvorbě pěny
• při výrobě byl kladen důraz také na minimální zatěžování životního prostředí a ochranu pracovníků při práci.
• pH: 5% emulze - 9,3-9,5
• lze použít na všechny obráběcí operace: soustružení, frézování, řezání, vrtání
• je velmi vhodný pro NCN/CNC obráběcí centra, neboť zůstatky emulse na povrchu strojů vykazují velmi dobré kluzné vlastnosti a tím zajišťují hladký chod všech kluzných ploch, koncových spínačů atp.(není potřebné žádné dodatečné mazaní)
• vykazuje vysokou odolnost proti napadení bakteriemi, houbami a plísněmi. Stabilní pH hodnota zajišťuje příznivou flóru a tím také pracovní hygienu a nejedovatost. • zcela bezproblemový pro obsluhu stroje
• vysoká antikorozní ochrana, nepění


Schleifmittel NBK - Chladící emulse pro broušení

• bez obsahu minerálních olejů, baktericidů, sekundárních aminů, bez chlóru, nitridů a formaldehydů
• obsahuje deriváty kyseliny borité s obsahem dusíku
• velmi kvalitní brusný prostředek s velmi vysokou a stabilní antikorozní ochranou
• vyznačuje se skvělým vyplachovacím účinkem brusných kotoučů, které tak zůstávají stále čisté a nezanášejí se. Nečistoty obsažené v emulsy se v nádrži usazují téměř okamžitě, díky tomu se emulse vrací zpět do oběhu bez nečistot a chrání se tak brusné kotouče před možným poškozením. Emulse zůstává stále čirá.
NBK je použitelná jako přísada do tlakové vody pro účely chlazení, neboť má velmi dobrý chladící účinek. vysoká antikorozní ochrana, nepění
pH: 8,5 - 9,3


W5 PLUS

• bez chlóru, bóru, aminů a diethanolaminů
• obsahuje parafinický minerální olej s nízkým obsahem aromátů, anionaktivní tenzidy, neionogenní tenzidy, emulgátory, alkalická mýdla přírodních mastných kyselin; 60 % podíl minerálních olejů
• chladící prostředek pro univerzální použití; snáší vysoké tlaky a tak lze bezproblémově obrábět jak ocele tak i hliník a jeho slitiny. Antikorozní přísady zajišťují velmi dobrou odolnost vůči korozi během práce
• vodou mísitelný chladící prostředek nové generace s nízkým pH pH: při 5% = 8,5


Universal KSS

• bez obsahu chlóru, kyseliny borité, nitridu a sekundárních aminů
• obsahuje parafinický olej s nízkým obsahem aromátů, anioaktivní tenzidy, neionogenní tenzidy, emulgátory, alkalická mýdla přírodních mastných kyselin
• konvenční s vodou mísitelný chladící prostředek pro obrábění kovů s obsahem minerálních olejů; univerzální použití; po zředění vodou tvoří stabilní mléčně bílou emulzi s dobrými ochlazovacími účinky
• Universal KSS se obvykle používá v koncentraci 5-15% ( 1:20 - 1:5 ) při celkové tvrdosti vody od 5-20°d. Emulse je bez zápachu a snáší se dobře s pokožkou
• pH: 5% emulze - 9,2


MORAVIACHEM abrasives s.r.o. | © 2010-2023